فراخوان ارسال مقالات
1401/10/16

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ28  دی 1401 در بروکسل - بلژیک برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 24 دی 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند